FANDOM


460 body
460i 編號 460 名稱 潘璋 升級
Type
B 武將
類型
生生不息
屬性 星 / 最大 4 / 4★ 統御力 10 滿等
經驗
0 強化值 10000
基本資料 HP 800 攻擊 600 回復 600 總計 2000 最大
等級
1
最大
HP
800 最大
攻擊
600 最大
回復
600 最大
總計
2000 最大
盟戰力
159.18
技能 名稱 仁王盾 回合 20 最小
回合
10
效果 在5回合內,所受傷害減少(50%)
主將技 名稱
效果
醒覺技能 圖示 國家 吳
轉生 轉生自 459i 轉生
賣出價 400 轉生價 31500
除非特別說明,社區內容使用CC-BY-SA 授權許可。